služby

Dočasná služba -  zpřístupnění děl nedostupných na trhu

Služby poskytované naší knihovnou

 

 • půjčování knih - beletrie, dětské literatury a naučné literatury ze všech základních oborů
 • půjčování časopisů – dále nabídka časopisů
 • presenční půjčování -  encyklopedické knihy z příruční knihovny jen v prostorách knihovny
 • odborná pomoc při výběru literatury – knihovnice vám pomůže najít ve fondu hledanou knihu
 • rezervace – zajistí čtenáři knihovny požadovanou knihu v co nejkratší době
 • bibliograficko-informační služby – vyhledávání informačních pramenů na dané téma, zpřístupnění zdrojů a pramenů o Evropské unii
 • vyhledávání knih v on-line katalogu – katalog umožňuje čtenářům přístup k fondu literatury     a poskytuje informace o požadovaných knihách
 • vyhledávání knih v souborném katalogu SKAT- katalog umožňuje čtenářům přístup k fondu literatury  v  knihovnách, které zpracovávají knihy v knihovnickém systému LANius a    poskytuje informace o požadovaných knihách
 • veřejný internet – pro širokou veřejnost jsou k dispozici  čtyři internetové stanice
 • kopírování – jen z knihovnických materiálů do formátu A4
 • skenování – do formátu A4
 • psaní v programu Word a Excel
 • speciální lekce pro děti předškolního věku – Mateřské školy
 • informační lekce pro žáky základních škol
 • informační lekce pro studenty gymnázia
 • MVS – meziknihovní výpůjční služba dokáže zajistit čtenářům vypůjčení knihy z jakékoliv knihovny v ČR

  

Oddělení pro dospělé čtenáře

čtenáři  mají  k dispozici  39.000 knih a  52 titulů časopisů.
Z celkového počtu je 11.000 naučné literatury a 16.000  beletrie.   V loňském roce   bylo zakoupeno  978 nových knih a  361 nových knih z  krajské dotace  pro  regionální   fond.  Celkem bylo zakoupeno a odborně knihovnicky zpracováno 1339 nových knih.
V roce 2007 se v knihovně zaregistrovalo 1.044 čtenářů . Registrovat se mohou čtenáři od 15-ti let  s platným občanským průkazem. Ve statistice čtenářů má největší zastoupení věková skupina 30-39 let , a to 16,38  %. Počet návštěvníků v roce 2007  byl 12.821. Čtenáři si v roce 2007 vypůjčili  120.961 knih a časopisů.   Jsou to výpůjčky dospělých a dětských čtenářů. Průměrná výpůjčka v knihovně na jednoho   čtenáře je  115 knih a časopisů za rok.

Pro studenty gymnázia pořádáme knihovnické lekce, kde informujeme o knihách, jejich vyhledávání v on-line katalogu, o možnosti využití internetu v knihovně a celkovém provozu knihovny.
Knihy encyklopedické jsou v příruční knihovně a jsou čtenářům půjčovány jen presenčně v prostorách knihovny.

 

Oddělení pro děti a mládež

navštěvuje 229 registrovaných dětských čtenářů ve věku do 15-ti let. Pro vyhledávání mají k dispozici přibližně 8.000 dokumentů. Fond dětského oddělení nabízí pestrý výběr pohádek, leporela, říkadla, dobrodružné a dívčí romány, knihy o přírodě a zvířatech. Krásná literatura je řazena abecedně a je označena barevně na hřbetu knihy pro snadnější vyhledávání a orientaci čtenáře.  .
Naučná literatura je tříděna podle vědních oborů. Děti zde najdou množství krásných encyklopedií o zvířatech, historii a další, podle toho, jaký mají zájem. Knihy jsou průběžně doplňovány nákupem nových knih. K zapůjčení je také velké množství časopisů.
V dopoledních hodinách, kdy není půjčovní den, je knihovna navštěvována dětmi mateřských, základních škol a studenty gymnázia. Realizujeme pro ně besedy, soutěže  a knihovnické lekce na různá témata. Seznamujeme je se světem knih a literatury, nenásilnou formou chceme vzbudit v dětech zájem o četbu, což se nám velmi dobře daří.
Děti mají možnost vyhledávání knih na počítačích pomocí on-line katalogu.

Pro děti mateřských a základních škol připravujeme a realizujeme kulturně výchovné akce, kterých bylo v roce 2007 uspořádáno celkem 93. Jedná se o různé literární soutěže, besedy o knihách a knihovnické lekce, kde jsou děti seznamování s činností  knihovny.


 

DNNT

Zpřístupnění děl nedostupných na trhu

05.03.2021 08:05
Milí uživatelé knihovny, Od 6. 2. 2021 nabízí knihovna svým registrovaným čtenářům přístup k plným textům českých knih vydaných do roku 2000, které již nelze obstarat, v běžné obchodní síti nebo jako e-knihu. Obdobně budou k dispozici digitalizovaná vydání novin a časopisů do roku 2010...

počítadlo.abz.cz