ceník služeb městské knihovny, platný od 1. 2. 2022

Od března 2022 je možno platit také platební kartou
 
Registrační poplatek  
Děti a mládež do 15 let                                                  60 Kč
Dospělí                                                                        150 Kč
Důchodci, studenti, držitelé průkazu ZTP                           100 Kč
Jednorázová výpůjčka                                                    20 Kč
kauce na 1 knihu (po vrácení knihy bude vrácena)        cena knihy
Knihy nad 300 Kč na jednorázovou výpůjčku nepůjčujeme  
Rodinná registrace až pro 5 členů (uživatelé musí bydlet na stejné adrese) 150,- Kč

 

Upomínky za překročení výpůjční lhůty  
Za každý 1 dokument / 1 den 1 Kč
Předžalobní výzva                                                           200 Kč
Soudní vymáhání                         čtenář platí soudní výlohy

Pro povinnost zaplatit příslušný poplatek je rozhodující délka překročení výpůjční doby, ne faktické doručení upomínky

 

Ztráty    
knihy beletrie : pořizovací cena knihy do 200 Kč cena knihy 100 Kč
                      pořizovací cena knihy nad 200 Kč    cena knihy 200 Kč
knihy naučné                               trojnásobek ceny  
časopis         cena časopisu 30 Kč
čtenářský průkaz 20 Kč  

Při ztrátě knihy : do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb. Pokud čtenář dodá náhradou za ztracenou knihu stejnou knihu téhož autora a názvu, bez rozdílu vydání – uhradí pouze částku 30 Kč, poplatek za odborné knihovnické zpracování.

Ostatní  
rezervace knihy - e-mail, sms    5 Kč
Knihu rezervujeme max. 14 dnů od písemného oznámení  
poškození dokumentu, hry –  podle stupně poškození 30 Kč -300 Kč
popř. úhrada do výše ceny dokumenty a ten zůstane majetkem MěK  
poškození čárového kódu v dokumentu           10 Kč
poškození čtenářského průkazu     20 Kč
poškození obalu knihy, hry (ztráta,roztrhání)  20 Kč
   
         

 

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)  
MVS –  za každý došlý titul hradí čtenář   minimálně 60 Kč

Náklady na poštovné,  balné a manipulační poplatek+ případné náklady,které vyžaduje zasílající knihovna.

Za nevyzvednutí objednané knihy z MVS uhradí čtenář poplatek 40 Kč

 

Internet  
registrovaní uživatelé 1 hod. denně zdarma
neregistrovaní uživatelé 15 min.denně zdarma
uživatelé registrovaní na ÚP (po předložení dokladu) 1 hod. týdně zdarma
další čas strávený na PC 20 Kč/ 1 hod.
připojení vlastního notebooku      zdarma
WIFI   zdarma

 

Tisk  
1 str. A4 černobílý text         4 Kč
1 str. A4 černobílý obrázek     10 Kč
oboustranný text černobílý 8 Kč
1 str. A4 barevný text   10 Kč
1 str. A4 barevný obrázek 25 Kč
Kopírování (jen z materiálů knihovny)  
1 str. A4 4 Kč
oboustranná kopie A4     5 Kč

 

Městská knihovna Frýdlant n.O. 1. 2. 2022


počítadlo.abz.cz