regionální funkce

Program zajištění regionálních funkcí knihoven

Knihovna Frýdlant nad Ostravicí je od roku 2002 jednou z 15 pověřených knihoven v Moravskoslezském kraji, zajišťujících výkon regionálních funkcí .

Hlavním cílem tohoto programu dotovaného z Moravskoslezského kraje, je vytvoření fungujícího systému vzájemně provázaných knihoven, obnovit a vykonávat regionální funkce ve všech knihovnách Moravskoslezského kraje, v oblasti práce s výměnnými fondy oživit knihovní fondy stagnujících neprofesionálních knihoven, v rámci okresů zajistit servis výpočetní techniky a vyvinout maximální úsilí v oblasti registrace veřejných knihoven. Nedílnou součástí cílů regionálních funkcí je celoživotní vzdělávání pracovníků knihoven, zavádění nových informačních technologií, zlepšování a rozšiřování připojení knihoven na síť Internet.

Knihovna Frýdlant nad Ostravicí dostala na starost 6 neprofesionálních knihoven v regionu. Pro lepší představu o rozsahu působnosti naší knihovny je zde uvedena mapa regionu a adresář obsluhovaných knihoven.

Pověřeným knihovnám zajišťujeme :

  • odbornou poradenskou a konzultační činnost
  • metodické návštěvy
  • plány, rozbory, statistiku
  • výběr, nákup knih a časopisů, jejich  odborné knihovnické zpracování
  • vzdělávání knihovníků, semináře, porady
  • tvorba výměnných knihovnických fondů, rozvoz cirkulačních souborů knih
  • nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků obce
  • pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů

Adresář knihoven: 
Bílá, Čeladná, Janovice, Ostravice, Pržno Pstruží, Staré Hamry 

 

Místní knihovna v BÍLÉ

organizační složka Obce Bílá
Ev.číslo u MKČR 2007/2002
Adresa Bílá 142, 739 15 Staré Hamry
Knihovník Kateřina Kubačáková
Telefon 558 690 122 (MŠ)
e-mail kkaterina@seznam.cz
Info Veřejný internet - zdarma
Služby půjčování knih – beletrie, dětská a naučná literatura
půjčování časopisu – Květy
rezervace knih
meziknihovní výpůjční služba
poradenská a informační služba
kulturně výchovné akce – pro MŠ
Půjčovní doba středa:  15.00 – 16.00 hodin
Knihovna je umístěna v budově mateřské školy, v chodbě v přízemí. Knihovní fond je umístěn v uzamykatelných skříních.
Knižní novinky financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 

 

Knihovna a Informační centrum ČELADNÁ

organizační složka Obce Čeladná
Ev.číslo u MKČR 2015/2002
Adresa 739 12 Čeladná 714
Knihovník Dana Kosňovská
Telefon 558 684 400
e-mail, web ic@celadna.cz
www.knihovnaceladna.cz
Info Veřejný internet
Služby půjčování knih – beletrie, dětská a naučná literatura
půjčování časopisů – Květy, Vlasta, 100+1 ZZ, ABC,VTM,       
Sírius, Magazín 2000, Flóra na zahradě, Zdraví, Rodiče,
Maminka, Tom a Jerry, Bydlíme,Praktik, Udělej si sám,
denní tisk : MF Dnes, Právo, Lidové noviny
rezervace knih
meziknihovní výpůjční služba
poradenská a informační služba
kopírovací služby
Půjčovní doba
červen-září:    
Pondělí – Sobota        8.00 - 13.00   14.00 - 18.00
Neděle   8.00 - 12.30
     
říjen – květen:    
Pondělí   8.30 - 12.30   13.00 - 17.00
Úterý   zavřeno         13.00 - 17.00
Středa   8.30 - 12.30   13.00 - 17.00
Čtvrtek   zavřeno         13.00 - 17.00
Pátek   8.30 - 12.30   13.00 - 17.00
Sobota   8.00 - 12.30
Neděle   8.00 - 12.30
Knihovna je umístěna v centru obce na náměstí , v přízemí, je bezbariérová.
Knižní novinky financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

Místní knihovna JANOVICE

organizační složka Obce Janovice
Ev.číslo u MKČR 2008/2002
Adresa

Janovice 247
739 11 Frýdlant n.O.

Knihovník Štěpánka Kupčová
Telefon -
e-mail knihovna.janovice@seznam.cz
naseknihovna.cz/janovice/
NOVÝ WEB knihovnajanovice.webnode.cz
Info Veřejný internet – zdarma
Služby půjčování knih – beletrie, dětská a naučná literatura
půjčování časopisů :  Květy, Bydlení, Tina, Vlasta,         
100+1 ZZ, Lidé a země, Receptář, Praktická žena,  
Čtyřlístek, ABC
rezervace knih
meziknihovní výpůjční služba
poradenská a informační služba
Půjčovní doba
pondělí   13.00 - 16.00
čtvrtek   14.00 - 16.00
Knihovna je umístěna ve středu obce, v budově,kde je pošta. Je v přízemí a není bezbariérová.
Knižní novinky financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 

 

Místní knihovna OSTRAVICE

organizační složka Obce Ostravice
Ev.číslo u MKČR 2009/2002
Adresa

739 14   Ostravice  400

Knihovník Martina Klímková
Telefon 558 682 115
e-mail, web martinaklimkova@seznam.cz
knihovnaostravice.cz
Info Veřejný internet – zdarma
Služby půjčování knih – beletrie, dětská a naučná literatura,
půjčování časopisů: Květy, Zdraví, 100+1 ZZ, Lidé a
země, Receptář, Praktická žena, Čtyřlístek           
meziknihovní výpůjční služba
poradenská a informační služba
akce pro děti a mládež
Půjčovní doba
pondělí     8.30 - 16.00
úterý     8.30 - 16.00
středa   12.00 - 17.00
čtvrtek     8.30 - 16.00
pátek     8.30 - 17.00
sobota          8.00 - 12.00
Knihovna je umístěna ve středu obce, v budově, kde je i kadeřnictví a galerie, je v přízemí a není bezbariérová.
Knižní novinky financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 

 

Turistické informační centrum a knihovna PSTRUŽÍ

Turistické informační centrum a knihovna
Ev.číslo u MKČR 2000/2002
Adresa

739 11 Pstruží č. 350

Knihovník Bialoňová Jarmila
Telefon 552 321 091
e-mail, web infopstruzi@seznam.cz
pstruzi.knihovna.cz
Info Veřejný internet – zdarma
Služby půjčování knih – beletrie, dětská a naučná literatura
půjčování časopisů – Vlasta, Květy
meziknihovní výpůjční služba
poradenská a informační činnost
rezervace knih
Půjčovní doba
Pondělí zavřeno
Úterý 10:00 - 16:00
Středa 10:00 - 16:00
Čtvrtek 10:00 - 16:00
Pátek 10:00 - 12:00

Knihovna je bezbariérová, umístěna v nově postavené budově naproti základní školy, je zde umístěno Infocentrum a knihovna - v přízemí, (v budově je umístěna také cukrárna).
Knižní novinky financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

 

Místní knihovna STARÉ HAMRY

organizační složka Obce Staré Hamry
Ev.číslo u MKČR 1969/2002
Adresa

739 15 Staré Hamry 283

Knihovník Anna Andrášková
Telefon 558 690 225 (obecní úřad)
e-mail -
Info Veřejný internet – zdarma
Služby půjčování knih – beletrie, dětská a naučná literatura
půjčování časopisů – Květy, Vlasta, Praktická žena
meziknihovní výpůjční služba
poradenská a informační služba
rezervace knih
Půjčovní doba
pondělí     9.00 - 10.00
úterý   13.30 - 16.00
 

Knihovna je umístěna v nově zrekonstruovaném Kulturním domě, v přízemí.

Knihovna je vybavena novým moderním nábytkem a čtenáři mají k dispozici internet zdarma.

Knižní novinky financovány z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
 

 

Místní knihovna PRŽNO

organizační složka Obce PRŽNO
Ev.číslo u MKČR 6461/2012
Adresa

Obecní knihovna v Pržně, základní knihovna, Pržno 201

Knihovník Elena Smejkalová
Telefon  
e-mail -
Info Veřejný internet – zdarma
Služby

půjčování knih – beletrie  a naučná pro dospělé,  beletrie a naučná pro děti a      mládež, rezervace knih, poradenská a informační činnost, meziknihovní výpůjční služba,

Půjčovní doba
  pondělí 14.00 - 16.30
  čtvrtek 14.00 - 16.30

Knihovna je po rekonstrukci umístěna v centru obce. 

Knihovna je vybavena novým moderním nábytkem a čtenáři mají k dispozici internet zdarma.

Knihy jsou zajišťovány nákupem z dotace Obce Pržno ,evidenci a odborné knihovnické zpracování zajišťuje Městská knihovna Frýdlant n.O.,                    Expedice nových knih do knihovny z dotace Obce Pržno – jedenkrát měsíčně.

Knihy jsou zajišťovány rovněž z Krajské dotace  Moravskoslezského kraje v Ostravě – tzv.výměnné soubory knih, do knihovny v Pržně jsou expedovány dvakrát ročně.

 

 


počítadlo.abz.cz