Každé úterý 17.00 - 19.00 hrajeme deskové hry! Sledujte facebook skupinu Hrabák

 
 

Deskové hry

V roce 2020 jsme začali půjčovat deskové hry také domů. Zde najdete seznam deskových her.
 
 

Pravidla pro půjčování deskových her

Půjčování

♦ deskovou hru si mohou půjčit pouze registrovaní čtenáři (nikoliv jednorázoví) s vyrovnanými závazky vůči Knihovně Frýdlant nad Ostravicí

♦ čtenářům mladším 15 let se desková hra půjčí oproti podpisu zákonného zástupce (je nutný souhlas rodiče)

uživatel je povinen si zkontrolovat, zda je hra v pořádku a veškeré nesrovnalosti ihned nahlásit obsluze knihovny. Neudělá-li to, má se za to, že hra je kompletní

♦ absenčně se půjčují maximálně 2 deskové hry na 1 měsíc bez možnosti prodloužení, nepřipouští se také okamžité opakované půjčení

♦ hry lze rezervovat

 

Vracení

♦ čtenář je povinen vrátit deskovou hru ve stanoveném termínu bez možnosti prodloužení, v případě prodlení platí sankční poplatek 10 Kč za každý započatý den

♦ v případě poškození či ztráty jednotlivých komponentů hry nebo hry samotné je čtenář povinen zajistit náhradu do 14 dnů od vrácení hry nebo uhradit vzniklou škodu

♦ v případě ztráty nebo poškození, které znemožní hru dále používat, musí ji čtenář nahradit stejnou novou hrou nebo uhradit její pořizovací cenu + 150 Kč manipulační poplatek, neboť ztráta jakéhokoli komponentu hry, činí hru plnohodnotně nehratelnou. Hra zůstává majetkem knihovny.

♦ při vrácení deskové hry musí čtenář počítat s prodlením způsobeným kontrolou všech komponent hry (cca 15 minut)

Pravidla pro půjčování deskových her1.doc (37376)

SEZNAM DESKOVÝCH HER.doc (130 kB)


počítadlo.abz.cz