Týden knihoven ve Frýdlantské knihovně

11.11.2012 09:04

V době od 1. do 7. října 2012 probíhala ve všech knihovnách  akce Týden knihoven.

A jak  hodnotíme uplynulou akci ?

 

Motto akce bylo : „ ČTI , ŽIJ ZDRAVĚ „

 

Naše knihovna se připojila k celostátní akci Týden knihoven následujícími akcemi:

  • amnestie pro zapomětlivé čtenáře – využilo 41 čtenářů a dluh za upomínky jim byl prominut,

 -     registrace nových čtenářů na rok 2012 zdarma – získali jsme 20 nových čtenářů (dospělí-

       4, studenti-6, děti-10), kteří se zaregistrovali bez poplatku a do konce roku 2012 mají

       půjčování zdarma,

 -     neposílaly se upomínky zapomětlivým čtenářům                                                                                                                                       

 -     prodej vyřazených knih za 3Kč/1.sv. – bylo prodáno 22 vyřazených knih,

 -     výstavka knih na téma „Čtení pro zdraví“ – v prostorách půjčovny byla uspořádána

       výstava knih o zdraví a zdravém životním stylu,                                                                                                                      

 -     přivítání dětí z 2.tříd v řadách čtenářů – Pasování na čtenáře (viz samostatný článek o

       akci)

 -     výstava obrázků žáků ze 3.B.ZŠ TGM „Malování k povídání“ – děti nám věnovaly

       obrázky, které namalovaly a ty jsou vystaveny v prostorách půjčovny,

-     akce navíc : pozvali jsme do knihovny spisovatele a ilustrátora Jana Opatřila, který se

      dětem představil se svou novou knihou „Dobrodružství kapříka Metlíka“, vyprávěl o sobě,

      o knihách,které napsal a osobně četl ukázky z obou dílů jmenované knihy. Besedy se

      spisovatelem se zúčastnily dětí 3.tříd  ZŠ TGM, v počtu celkem 60 dětí,

-     pro děti z MŠ Pržno – uspořádána beseda o knihách a knihovně,účast 18 dětí,

-     pro děti z MŠ janáčkova – uspořádána beseda o knihách na téma : Žánrové skupiny 

       literatury pro děti, účastnily se tři třídy, celkem 61 dětí

 

 

 

 

Věra Kožuchová

Městská knihovna Frýdlant n.O.


počítadlo.abz.cz