Týden knihoven a kulturně výchovné akce ve frýdlantské knihovně

21.10.2013 12:32

V době od 30.9. do 4.10.2013 byla vyhlášena Svazem knihovnických a informačních pracovníků  celorepubliková akce „Týden knihoven“ a téma vyhlášené akce znělo :

„S námi vždy all inclusie“

U této příležitosti byly v Městské knihovně Frýdlant n.O realizovány následující akce  :

-  amnestie pro všechny zapomětlivé čtenáře – využilo 20 čtenářů, kterým byly prominuty

                                                                            poplatky za upomínky

- registrace nových čtenářů do konce roku  zdarma –přihlásilo se celkem 16 čtenářů, z toho 

                                                                                    6 dětí a 10 dospělých

- v tomto týdnu se neposílaly upomínky zapomětlivým čtenářům

- prodej vyřazených knih za symbolickou jednu korunu – prodáno 12 knih

- výstava obrázků žáků 3.B ZŠ Komenského na téma „Hádej, co jsme přečetli“

- výstava knih „Ilustrovala Helena Zmatlíková“

-  výstava knih „Když se řekne Encyklopedie“

-  „Pasování na čtenáře“ pro děti 2.tříd ZŠ T.G.Masaryka a Komenského

     Děti se představily svým čtením, které se naučily v 1.třídě a po té byli „pasování na Rytíře   

     Řádu čtenářského“. Všichni obdrželi kartu k přihlášení se do knihovny zdarma i pro příští

     rok, „Pamětní list“ k slavnostnímu pasování, Čtenářský pas“ do kterého si budou zapisovat

     knihy, které sami přečtou, drobné dárky a malou sladkost. Pasováno na čtenáře bylo 109

    dětí

Mimo“ Týden knihoven“ realizujeme po celý rok knihovnické lekce pro děti všech věkových kategorií, počínaje mateřskými školkami až po gymnázium.

 

 

Věra Kožuchová

ředitelka Městské knihovny


počítadlo.abz.cz