Pasování dětí na čtenáře v týdnu knihoven

21.10.2013 12:31

Městská knihovna ve Frýdlantu nad Ostravicí připravila pro děti 2.tříd obou místních základních škol slavnostní „Pasování na čtenáře“.

Před samotným pasováním nám děti předvedly, jak se naučily  v 1.třídě číst..

Děti musely splnit tři úkoly – ukázku čtení, znalost pohádky podle vnímání přečteného textu  a třetí úkol - bystrost a postřeh při hledání obrázku.

Následovalo pasování na rytíře Řádu čtenářského. Malé čtenáře pasovala knihovnice Simona Bobišová. Pasování předcházela slavnostní fanfára a po ní ředitelka knihovny přečetla „pasovací řeč“: „Ve jménu pohádek,románů a básní, jménem všech literárních hrdinů a světů, za všechny spisovatele, knihovníky a učitele vás nyní pasuji na rytíře Řádu čtenářského. Mějte v úctě slovo a ochraňujte knížky. Buďte jejich dobrými čtenáři. Statečně a čestně bojujte za všechno dobré,co je v nich napsáno. Nechť je vám knížka přítelem a moudrým rádcem“.

 

Každé dítě pokleklo a bylo mečem  pasováno na rytíře Řádu čtenářského.  Po té byl ředitelkou knihovny přečten   „Slib rytířů Řádu čtenářského“- Slibuji ve jménu všech krásných knížek, pohádek, příběhů a básniček: budu se vždy chovat jako rytíř Řádu čtenářského. Budu knížky opatrovat jako nejvzácnější poklady. Budu se k nim chovat opatrně a s úctou. Budu je mít rád. Tak slibuji ! a děti  musely odpovědět slovem „slibuji“.

 

Pasování čtenáři  obdrželi kartu k přihlášení se do knihovny zdarma i pro příští rok, obdržely „Pamětní list“ k slavnostnímu pasování, „Čtenářský pas“, do kterého si budou zapisovat  knihy, které přečtou, drobné dárky  a malou sladkost.

 

Akce, které se zúčastnilo celkem 109 dětí byla úspěšná, líbila se dětem i paním učitelkám. Také my knihovníci jsme byli spokojeni a měli jsme dobrý pocit z odvedené práce a z radosti dětí.

 

 

 

 

 

 

Věra Kožuchová,ředitelka knihovny, dne 10.10.2013


počítadlo.abz.cz