Pasování dětí na čtenáře

12.10.2011 06:22

Městská knihovna ve Frýdlantu nad Ostravicí uspořádala  v měsíci říjnu slavnostní akt „PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE“, kterého se zúčastnilo 80 dětí ze Základní školy T.G.Masaryka a Základní školy Komenského. Tato akce se uskutečnila v rámci celostátní akce „Týden knihoven“.

 

Před slavnostním aktem si  pracovnice knihovny vyzkoušela děti, jak se naučily číst. Z „kouzelného“ klobouku si každé dítě vytáhlo kartičku s textem z pohádky, který přečetlo a k přečtené ukázce muselo ukázat obrázek na magnetické tabuli. Tak děti ukázaly, jak umí číst, vnímají přečtený text  a jak znají pohádkové postavy.

 

Následovalo slavnostní  pasování na rytíře Řádu čtenářského. Jako dárek dostaly všechny děti  „kartičku“, která je opravňuje k přihlášení se za čtenáře knihovny do konce roku a také pro rok 2012 zdarma. Musí přijít do knihovny s rodiči, kteří podepíší jeho přihlášku na důkaz toho, že nesou za děti a jimi vypůjčené knihy zodpovědnost. Děti dostaly „Pamětní list“ k této slavnostní akci a dále drobné dárky - „Čtenářský pas“, do kterého si budou zapisovat  knihy, které přečetly, záložky do knihy a malou sladkost. Po té děti složily „Čtenářský slib rytířů řádu čtenářského“, který  potvrdily slovem „slibuji“ . Děti ze Základní školy T.G.Masaryka

byly navíc slavnostně opásány šerpou, které zhotovily paní učitelky.

 

Akce byla úspěšná, líbila se dětem i paním učitelkám. Také my jsme byli spokojeni a měli jsme dobrý pocit z odvedené práce.

Věříme, že tato  akce přitáhne děti ke čtení a do knihovny přibudou noví malí čtenáři.

 

Další akce u příležitosti celostátní akce Týden knihoven v době od 3. do 9.října 2011

 

-  amnestie pro zapomětlivé čtenáře – amnestii na vrácení knih využilo 14 čtenářů,

-  registrace nových čtenářů zdarma -  zaregistrovalo se 17 dospělých a 5 dětí, dále budou  

    zaregistrování malí čtenáři z řádu čtenářských rytířů (viz.Pasování na čtenáře),

-  neposílaly se upomínky,

-  prodej vyřazených knih za 3Kč/1sv. -  prodalo se 24 sv.,

-  výstava knih k dvoustému výročí Karla Jaromíra Erbena,

-  výstavka knih Václava Čtvrtka

 

 

 

Frýdlant n.O. dne 11.10.2011

 

 

 

Věra Kožuchová

ředitelka

Městská knihovna Frýdlant nad Ostravicí


počítadlo.abz.cz