Mezi stranami

15.08.2018 08:32

„Mezi stranami. Polsko-česká propagace kultury v pohraničí “,je série projektů pořádaných Kulturním centrem  ve Frýdlantu nad Ostravicí a knihovnou Czechowice -Dziedzice. Hlavním cílem projektu je zintenzivnit polsko-českou spolupráci a usnadnit obyvatelům obou měst prospěch z kultury a cestovního ruchu.

Projekt je rozdělen na modul pro děti a mládež. Děti se při uměleckých a literárních setkáních seznamují s tématem folklóru, ochrany zvířat a seberozvojem. Výuka probíhá formou her a workshopů. Mladí lidé se seznámí s tématy důležitými v psychosociálním vývoji, jako je svoboda, vzpoura, láska a přátelství. Setkání budou organizována formou debat a workshopů. Setkání povedou spisovatelé, cestující a pedagogové - atraktivní lidé díky svému talentu a profesi. V obou modulech jsou plánovány výlety do atraktivních míst na polsko-české hranici. Animátoři a knihovníci zapojení do projektu navíc prohlubují své znalosti o problematice místní kultury a propagují ji mezi mladými lidmi.

Mikroprojekt pod názvem "Mezi stranami. Polsko-česká podpora kultury na hranicích“  je spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 a ze státního rozpočtu prostřednictvím euroregionu Beskidy.


počítadlo.abz.cz