ceník služeb pro rok 2014

18.12.2013 15:43

CENÍK  SLUŽEB
MĚSTSKÉ  KNIHOVNY  FRÝDLANT n.O.

 

 

Čtenářské poplatky na rok 2014

 

Registrační poplatek :
Děti a mládež do 15 let                                        60 Kč          

Dospělí                                                       150 Kč         
Důchodci,studenti,držitelé průkazu ZTP                        100 Kč          
Jednorázová výpůjčka                                           20 Kč           

+ půjčení 1 knihy – pouze 1x v roce                             5 Kč
+ kauce na 1 knihu (po vrácení knihy bude vrácena)            100 Kč

Knihy nad 300 Kč na jednorázovou výpůjčku nepůjčujeme

Přechodní čtenáři (prázdninové období )                         60 Kč           

Upomínky :
1. upomínka                                                     20 Kč                           
2. upomínka                                                     50 Kč           
3. upomínka                                                     70 Kč           
4. upomínka doporučeně                                         100 Kč

Předžalobní výzva                                              200 Kč          

Soudní vymáhání                            čtenář platí soudní výlohy

 

Pro povinnost zaplatit příslušný poplatek je rozhodující délka překročení

výpůjční doby, ne faktické doručení upomínky                                                                 

Ztráty  :                                                                      
ztráta knihy –beletrie : pořizovací cena knihy do 200 Kč-cena knihy +100 Kč     

                        pořizovací cena knihy nad 200 Kč-cena knihy +200 Kč         
ztráta knihy-naučná                                        trojnásobná cena
ztráta časopisu –        cena časopisu  +  30     Kč poplatek na zpracování
ztráta čtenářského průkazu                                       20 Kč

 

Při ztrátě knihy : do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech

pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Ztráta knihy – pokud čtenář dodá náhradou za ztracenou knihu stejnou knihu

téhož autora a názvu, bez rozdílu vydání – uhradí pouze částku 30 Kč,

poplatek za odborné knihovnické zpracování.

 

Ostatní :
rezervace knihy - písemná,telefonická,sms                         10 Kč             

Knihu rezervujeme max. 14 dnů od písemného oznámení

poškození knihy –  podle stupně poškození  od 30  do 100Kč, popřípadě

úhrada do výše ceny knihy a knihy zůstanou majetkem MěK
poškození čárového kódu v knize                                   10 Kč               
poškození čtenářského průkazu                                     20 Kč                
poškození obalu knihy (ztráta,roztrhání)                          20 Kč                 
kopírování-jen z materiálů knihovny-  1 strana A4                  4 Kč                   
oboustranně                                                        5 Kč                  
za půjčení  : Večery pod lampou,Harlequin,Love story apod.         2 Kč

KNIHY cenově nad 400Kč – půjčují se proti podpisu                  

Meziknihovní výpůjční služba (MVS)
MVS –  za každý došlý titul hradí čtenář                          60 Kč                      

náklady na poštovné,balné a manipulační poplatek+ případné náklady,

které vyžaduje zasílající knihovna

Za nevyzvednutí objednané knihy z MVS uhradí čtenář poplatek  40 Kč              

Specializované služby :

Internet je zpřístupněn zdarma jako zdroj informací sloužících výhradně

k osobní potřebě uživatele a především jejich studijním účelům.

 

NENÍ  DOVOLENO PROVOZOVÁNÍ POČÍTAČOVÝCH HER !!!

Internet :   Pro registrované čtenáře                         bezplatně          

             Neregistrovaní uživatelé                       Kč/1 minuta

Tisk :           velikost A4   černobílý text             4 Kč/1 strana           

                      černobílý celostránkový obrázek    10 Kč/1 strana          
                      barevný text                       10 Kč/1 strana          

                      barevný obrázek                    25 Kč/1 strana         
psaní v programu Word , Excel                  5 Kč za každých 15 minut

stahování na vlastní diskety, flash, CD-včetně ověření            5 Kč

připojení vlastního notebooku                                       ANO

WIFI                                                                ANO                                                         

 

Městská knihovna Frýdlant n.O. 2.1.2014

 

Věra Kožuchová

ředitelka knihovny
 


počítadlo.abz.cz